Ana
Acuña

Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida
 Ensaio
 abril de 2019
 Universidade de Santiago de Compostela. Edición ao coidado de Nieves Herrero e María Xesús Nogueira