(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Autoría: María Xesús Nogueira
Nivel educativo: Secundaria