(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Crónicas das San Lucas (2015-2020)
 Divulgación
 decembro de 2020
 Concello de Mondoñedo
 Morán, CésarPérez, LoisReigosa, Antonio