(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Polos vieiros do fabulador. Cunqueiro e Pontevedra
 Antoloxía
 xuño de 2021
 Editorial Galaxia