(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Cunqueiro XL. Escolma conmemorativa da poesía anosada por Álvaro Cunqueiro co adaxo do seu cuadraséximo cabodano
 Poesía
 febreiro de 2021
 Universidade de Vigo. Edición de Xosé Henrique Costas