(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

No obradoiro do fabulador. Artigos en lingua galega. Faro de Vigo, 1972-1981
 Xornalismo
 setembro de 2019
 Editorial Galaxia