(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Saiban cantos estas cartas viren... Álvaro Cunqueiro e Alberto Casal (1955-1961). Cadernos Ramón Piñeiro (XXIII)
 Biografía (Epistolario)
 2012
 Xunta de Galicia