(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

O mundo que teño de meu. Artigos en língua galega. Prensa e revistas 1930-1980
 Xornalismo (Colección de artigos)
 marzo de 2013
 Editorial Galaxia