(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Imaxinación e creación
 Ensaio
 1963
 Artigo publicado en Grial, nº 2, 1963, pp. 179-184