(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Xente de aquí e de acolá
 Narrativa (Relatos)
 1971
 Editorial Galaxia