(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

A cociña galega
 Divulgación (Gastronomía)
 1973
 Editorial Galaxia