Alfredo
Conde

Romasanta. Memorias incertas do home lobo
 Narrativa (Novela)
 abril de 2004
 Sotelo Blanco Edicións