Alfredo
Conde

O contubernio
 Narrativa
 1987
 Sotelo Blanco Edicións