Alfredo
Conde

Memoria do soldado
 Narrativa (Novela)
 2002
 Sotelo Blanco Edicións