Alfonso
Álvarez Cáccamo

Xosé María Álvarez Blázquez 1915-1985. Unha fotobiografía
 Biografía
 2008
 Edicións Xerais