Alfonso
Álvarez Cáccamo

Premios Pedrón de Ouro. Certame Nacional Galego de Narracions Breves "Modesto R. Figueiredo". Certames XXII (1996) e XXIII (1997)
 Narrativa (Relatos)
 1999
 Edicións do Castro
 Riveiro Coello, Antón