Alejandro
Tobar

Amigos robots, de Isaac Asimov
 Tradución (Narrativa)
 2014
 Editorial Vicens Vives. Tradución do inglés