Alejandro
Tobar

Antoloxía do relato policial
 Tradución (Narrativa)
 2013
 Editorial Vicens Vives. Tradución do inglés