Alejandro
Tobar

O Castelo do Barallete, de Malachy Doyle
 Tradución (Narrativa)
 2013
 Editorial Vicens Vives. Traducido do inglés