Alberte
Blanco Casal

O conflito de intereses no camiño de ferro de Zamora a Ourense. Aproximación histórica
 Ensaio (Historia)
 2015
 Editado pola Deputación de Ourense