(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

O rastro que deixamos
 Biografía (Memorias)
 outubro de 2012
 Edicións Xerais