Do 11 de novembro de 2016 ao 18 de novembro de 2016
A AELG colabora neste curso coa Universidade de Santiago mediante o patrocinio da Secretaría xeral de Política Lingüística.
Foto da actividade

O  presente  curso  ten  como  finalidade  formar  e  informar  sobre  a  representación  do mundo  árabe  na  Literatura  Infantil  e  Xuvenil  a  partir  das  relacións  texto-imaxe,  co obxectivo de salientar aquelas obras que se consideran imprescindibles para a formación lectora  no  ensino  primario  e  secundario  e  así  axudar  á  planificación  da  educación literaria  e  artística.  Esta  formación  está  xeralmente  excluída,  ou  pouco  ofertada,  nos planos  de  estudo  actuais,  malia  a  súa  transcendencia  en  ámbitos  básicos  como  a formación  e  comprensión  lectora  e  escrita.  Analizaranse  obras  imprescindibles, realizaranse talleres literarios e artísticos e encontros con autores que representaron estes conflitos nas súas obras. Polo tanto, o tema específico a tratar é Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre a representación do mundo árabe na LIX.


Datas de realización

11-12 e 18 de novembro de 2016

 

Lugares de realización

 • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Rúa San Roque, 2, 15704, Santiago de Compostela)
 • Biblioteca  Afundación  (Rúa  Frei  Rosendo  Salvado,  14-16,  15701,  Santiago  de Compostela)

 

Requisitos de acceso

Mestres/as e profesorado de ensino secundario e bacharelato. Calquera persoa interesada no tema.

 

Matrícula

Ata o 10 de novembro de 2016

 

Prezo e núm. de conta e concepto para efectuar o ingreso:

25 € / BANCO SANTANDER  ES40-0049-2584-9022-1400-2210 /  Workshop/Seminario e XIII Curso de Formación: “Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre a representación do mundo árabe na LIX”

 

Prazos de pagamento de matrícula

Un único prazo.

 

Número de prazas

150


PROGRAMA
 Venres 11 de novembro
Lugar de celebración Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
(Rúa de San Roque, nº 2, 15704, Santiago de Compostela)ç

17,30-18,00 Recollida do material

18,00-18,30 Inauguración

Secretario  Xeral  de  Política  Lingüística,  directora  do  Instituto  de
Ciencias da Educación, director da Biblioteca Afundación e directoras do curso.

18,30-19,30 Conferencia

Representación do mundo árabe na LIX: unha perspectiva necesaria.
Cláudia  Sousa  Pereira  (Universidade  de  Évora,  Departamento  de Lingüística e Literaturas)

19,30-20:30 Presentación das obras

 • A Grey Background in Children’s Literature: Death, Shipwreck, War, and Disasters (Iudicium, 2016), Rocío García Pedreira
 • Reflexos das dúas guerras mundiais na LIX (Xerais, 2015), Armando Requeixo
 • Memória(s) e identidade (Tropelias&Companhia, 2016); Un lustro de lecturas para la infancia y la juventud (USC, 2016), Ana María Porto, directora do Instituto de Ciencias da Educación
 • Revistas Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil (USC) e Boletín Galego de Literatura (USC), Mar Fernández Vázquez.

20:30-21:30
Visionado e comentario dun filme.

 

Sábado 12 de novembro

Lugar  de celebración: Biblioteca Afundación (Rúa  Frei  Rosendo  Salvado, 14-16,
15701, Santiago de Compostela)

10,00-11,00   Como   levar   ás   aulas   do   ensino   secundario   as   obras   imprescindibles   sobre   a representación do mundo árabe na LIX
Eulalia Agrelo Costas (ICE-USC)

11,00-11:30 Propostas para o Taller de Ilustración

11:30-12:00 Descanso

12,00-13,00 Encontro de Marcos Calveiro con Marta Neira Rodríguez (USC)

13,00-14,00 Encontro de Fina Casalderrey con Isabel Mociño (UVigo)
 
Venres 18 de novembro

Lugar  de  celebración: Biblioteca Afundación  (Rúa  Frei  Rosendo  Salvado,  14-16,
15701, Santiago de Compostela)

18,00-19,00 Como levar ás aulas do ensino primario as obras imprescindibles sobre a representación do mundo árabe na LIX
Carmen Ferreira Boo (ICE-USC)

19,00-20:30 Taller de ilustración: Achega a propostas artísticas contemporáneas que tratan a r e p r e s e n t a c i ó n d o mu n d o á r a b e
Olalla  Cortizas  Varela,  Cristina  Trigo Martínez e Guillermo Calviño Santos (USC)

20,30-21,00 Clausura

 • Rosalía Fernández Rial, vogal de novos formatos da escrita da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
 • Directora do Instituto de Ciencias da Educación
 • Director da Biblioteca Afundación e directoras do curso.

Entrega de certificacións


Información

Universidade de Santiago de Compostela - Instituto de Ciencias da Educación (ICE)

Telf. 881814470/881814475/881814478

icesecretaria@usc.es blanca.roig@usc.es

Marta Neira Rodríguez marta.neirarodriguez@ceu.es marta.neira@usc.es

 

Universidade de Vigo

Isabel Mociño González

imocino@uvigo.es

 

Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)

oficina@aelg.org

 

Biblioteca Afundación

Telf. 981 59 34 67

biblio.santiago@afundacion.org

 

 

Colaboran

 • Biblioteca Afundación
 • Rede Temática “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI)
 • Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE) – USC
 • Asociacións: ANILIJ-ELOS; ELOS-GALICIA
 • Asociación de antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela

Directoras

Universidade de Santiago de Compostela

 

Coordinación e secretaría

 • María Josefa Mosteiro García

Instituto de Ciencias da Educación. Universidade de Santiago de Compostela

 • Marta Neira Rodríguez

Universidade de Santiago de Compostela/Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo

 • Isabel Mociño González

Universidade de V i g o


O programa en pdf, aquí.