Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Manual de Gramática Galega
 Divulgación (Manual)
 2001
 Edicións A Nosa Terra