(1929 - 2015)

Xosé
Fernández Ferreiro

A saga dun afiador
 Narrativa (Novela)
 1980
 Ediciós do Castro