Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Gramática da Lingua Galega IV. Gramática do texto
 Divulgación (Gramática)
 2003
 Edicións A Nosa Terra