Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Gramática da Lingua Galega I. Fonética e fonoloxía
 Divulgación (Gramática)
 1998
 Edicións A Nosa Terra