(1929 - 2015)

Xosé
Fernández Ferreiro

O último paraíso
 Narrativa (Novela)
 2001
 Edicións Espiral Maior