Xavier
Rodríguez Baixeras

Eclipse
 Poesía
 2001
 Edicións Espiral Maior