Alberto
Ramos

Dor pantasma
 Narrativa (Novela)
 2006
 II Premio de Novela Biblos-Pazos de Galicia. Biblos Clube de Lectores, Colección Mandaio.