Marica
Campo

Confusión e morte de María Balteira
 Narrativa (Relatos)
 1996
 Baía Edicións