Centro de Documentación da AELG
Confusión e morte de María Balteira - A contadora de contos
Campo, Marica
Le: Díaz Vidal, María
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa
(A Coruña)
Ano de gravación: 2012