(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Poemas do si e non
 Poesía
 1933
 Edicións Un. Deseños de Luís Seoane