(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Mar ao norde
 Poesía
 1932
 Nós. Deseños de Luís Seoane