(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Escola de menciñeiros e fábula de varia xente
 Narrativa
 1960
 Editorial Galaxia