(1929 - 2015)

Xosé
Fernández Ferreiro

A noite
 Poesía
 1959
 Brais Pinto