Xavier
Rodríguez Baixeras

Beira Norte
 Poesía
 1996
 Monograma, 1996. Segunda edición ampliada en Sotelo Blanco Edicións, 1997