Aurora
Marco

Dicionario de mulleres galegas. Das orixes a 1975
 Biografía (Dicionario)
 2007
 Edicións A Nosa Terra