Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Sebastián Martínez-Risco na cultura galega
 Biografía
 1994
 Edicións Laiovento