Xosé María
Álvarez Cáccamo

Os cadernos da ira
 Poesía
 1999
 Edicións Espiral Maior