(1957 - 2004)

Luísa
Villalta

O outro lado da música, a poesía
 Ensaio
 outubro de 1999
 Edicións A Nosa Terra