María
Reimóndez

O Caderno de Bitácora
 Narrativa (Romance)
 marzo de 2004
 Edicións Positivas. Premio de novela Mulleres Progresistas de Vigo, 2003