Arquivo fotobiográfico d@s Escritoræs

A través do seguinte formulario vostede pode enviarnos as súas propias fotografías, que serán publicadas nesta sección previa revisión por parte da AELG. É recomendable, aínda que non obrigatorio, que as fotografías achegadas teñan un tamaño mínimo de 700x500px.

Por favor, preste atención á modalidade de licenza coa que quere que apareza publicada cada foto, e encha correctamente os seus datos persoais, especialmente o enderezo de correo electrónico, pois será o que nos permita contactar con vostede para resolvermos as dúbidas que poidan xurdir. Ademais, ten a posibilidade de etiquetar as persoas que figuren na/s fotografía/s que achegue ao Arquivo. Se ten dúbidas durante o proceso, envíenos unha mensaxe a oficina@aelg.org

Os campos sinalados con (*) son obrigatorios

Fotografía

Arquivo*
Autoría (se a coñece)
Lugar
Evento literario (se procede)
Descrición da foto
Ano*
Licenza*

Os seus datos

Nome*
Apelidos*
Email*