Yolanda
Castaño

Edénica
 Poesía
 2000
 Edicións Espiral Maior. Libro-CD