Yolanda
Castaño

A consumida dunha pirámide sonámbula
 Poesía
 2002
 Edición dixital