Yolanda
Castaño

Erofanía. Triloxía poética (1995-1998)
 Poesía
 2009
 Espiral Maior Edicións