Yolanda
Castaño

Profundidade de campo
 Poesía
 2007
 XV Premio Espiral Maior. Edicións Espiral Maior