Xurxo
Souto

O retorno dos homes mariños
 Narrativa (Novela)
 outubro de 1999
 Edicións Xerais. Reeditado en 2021