Xurxo
Souto

Contos da Coruña
 Narrativa
 2001
 Edicións Xerais