Xurxo
Alonso García

Oracións profanas
 Poesía
 xaneiro de 2019
 Edicións Espiral Maior. III Premio de poesía Xosé María Díaz Castro