Xurxo
Alonso García

Cartas da fronteira
 Poesía
 xuño de 2017
 Edicións Espiral Maior. XXXII Premio de poesía Cidade de Ourense